Jūs esate: Teisės aktai
___________________________________________________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymas

Nuotekų tvarkymo reglamentas

Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklės

Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTAI

Ignalinos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. VT-18 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V2-349 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą taikymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. Nr. T-54 sprendimas "Dėl savivaldybės įmonės "Kompata" teikiamos paslaugos kainos nustatymo"

Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodikos, įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo

 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 13 d.  sprendimas Nr. T-100 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodikos, įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo" pakeitimo

 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2017-05-30 įsakymas Nr. V2-349 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą taikymo taisyklių patvirtinimo"

Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodikos, įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo“ pakeitimo

  Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimas Nr. T-159 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Kompata" pertvarkymo į savivaldybės įmonę „Kompata".

Ignalinos rajono tarybos savivaldybės 2016 m. gruodžio 2 d.  sprendimas Nr. T-161 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą    iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių  nustatymo metodikos, įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos aplinos ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. D1-254 "Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo"

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimas dėl Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo. naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

Tarybos sprendimas pagal Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą nustatantis atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijus ir tvarką (2003/33/EB)


 


 
Savivaldybės įmonė „Kompata“
Adresas: Ažušilės g. 20, LT-30127 Ignalina
Tel. (8 386) 52 095,
el. p. ignalina@kompata.lt
Įmonės kodas 155402647
PVM kodas LT554026410
Kaip mus rasti: