Jūs esate: Teisės aktai
___________________________________________________________

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARČIŲ ŠABLONAI

Nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki 2019 m. gruodžio 2 d. komunalinių paslaugų teikimo sutartys buvo sudaromos naudojant standartinių sutarčių šablonus, patvirtintus 2017 m. gegužės 2 d. SĮ "Kompata" direktoriaus įsakymu Nr. V-34:

2017 m. patvirtintas standartinės sutarties individualių konteinerių naudotojams šablonas (peržiūrėti dokumentą pdf formate)

2017 m. patvirtintas standartinės sutarties bendrųjų konteinerių naudotojams šablonas (peržiūrėti dokumentą pdf formate)

2019 m. gruodžio 2 d. SĮ "Kompata" l.e. vadovo pareigas įsakymu Nr. V-235 patvirtinti nauji standartinių sutarčių šablonai. Juos naudojant, komunalinių paslaugų sutartys sudaromos nuo 2019 m. gruodžio 2 d., o sutartys įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d. 

2019-12-02 patvirtintas standartinės sutarties individualių konteinerių naudotojams šablonas: atsisiųsti dokumentą; peržiūrėti dokumentą pdf formate

2019-12-02 patvirtintas standartinės sutarties bendrųjų konteinerių naudotojams šablonas: atsisiųsti dokumentą; peržiūrėti dokumentą pdf formate

Pagrindiniai standartinės sutarties pasikeitimas yra tai, kad komunalinių paslaugų teikimo individualių konteinerių naudotojams sutartyje įmokos kintamoji dalis skaičiuojama ne pagal atliekų paslaugų susikaupimo normą gyventojui ir pagal ją skaičiuojamą per mėnesį išvežamų atliekų kiekį (kub.m), o pagal aptarnavimų (konteinerių ištuštinimų) skaičių, atsižvelgiant į konteinerių talpą ir skaičių.

Pasirašydamas sutartį, paslaugų gavėjas patvirtina, kad supranta ir sutinka su tuo, jog joje nurodyti atliekų tvarkymo įkainiai Ignalinos rajono tarybos sprendimu ar kitos sutarties sąlygos gali būti vienašališkai pakeistos SĮ „Kompata“ bet kuriuo metu ir be atskiro išankstinio įspėjimo ir kaip nurodyta sutarties 6.5 punkte.  Visi pasikeitimai įsigalioja, apie juos paskelbus SĮ „Kompata“ tinklalapyje www.kompata.lt ir Ignalinos rajono spaudoje. Apie atliekų įkainių ar kitus pasikeitimus taip pat gali būti pranešama kartu su pateikiamomis sąskaitomis arba sąskaitomis-pranešimais ar kitomis priemonėmis.

Kartu su naujais standartinių sutarčių šablonais 2020 m. sausio 1 d. įsigalios ir nauji komunalinių paslaugų įkainiai, 2019 m. lapkričio 27 d. patvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nr. T-228.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T-228 "Dėl įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo"

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas

Atliekų tvarkymo taisyklės

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymas

Nuotekų tvarkymo reglamentas

Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklės

Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas

Lietuvos Respublikos aplinos ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. D1-254 "Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo"

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTAI

Ignalinos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos 2020-07-16 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nr. T-173

2020 m. sausio 28 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-3 "Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-228 "Dėl įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo" pakeitimo"

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T-228 "Dėl įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo"

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. VT-18 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V2-349 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą taikymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. Nr. T-54 sprendimas "Dėl savivaldybės įmonės "Kompata" teikiamos paslaugos kainos nustatymo"

Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodikos, įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 13 d.  sprendimas Nr. T-100 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodikos, įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo" pakeitimo

 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2017-05-30 įsakymas Nr. V2-349 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą taikymo taisyklių patvirtinimo"

Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodikos, įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo“ pakeitimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimas Nr. T-159 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Kompata" pertvarkymo į savivaldybės įmonę „Kompata"

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimas dėl Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo. naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

Tarybos sprendimas pagal Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą nustatantis atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijus ir tvarką (2003/33/EB)


 


 


Savivaldybės įmonė „Kompata“
Adresas: Ažušilės g. 20, LT-30127 Ignalina
Tel. (8 386) 52 095,
el. p. ignalina@kompata.lt
Įmonės kodas 155402647
PVM kodas LT554026410